logo
Naslovna | O kinoteci | Novosti i događaji | Projekcije | Arhiv | Galerija | Kontakt | Dokumenta  
Događaji 2014  
Junski program Crnogorske kinoteke na sceni "213"
Događaji 2015
Događaji 2014
Događaji 2013
Retrospektiva kratkih dokumentarnih filmova Živka Nikolića i Vlatka Gilića
Zivko Nikolic
07.06. Dokumentarni filmovi Živka Nikolića I
„Ždrijelo“
Sadržaj:  
U crnogorskim brdima postoji selo iz kojeg se u svijet ide samo kroz jedan prolaz nazvan Ždrijelo. Stanovnici tog sela žive izolovanim životom…
Godina:1972. | Trajanje: 12′ 22”

„Ane, žena pomorca“
Sadržaj:
Ane - sinonim za ženu pomorca. Ane je mlada i lijepa žena koja čeka svoga muža. Prilično usamljena i potištena, ona ga nastavi čekati čak i kada se on vrati sa “vjađa”…
Godina: 1980. | Trajanje: 14′

„Trag“
Sadržaj:
U zabitom selu u Crnoj Gori smrt i sahrana su jedina dešavanja koja preokupiraju seljane, željne da odu i vide svijet…
Godina: 1971. | Trajanje: 12′

„Ine“
Sadržaj:
Film “Ine” nas uvodi u priču ne o “čistom”, u metaforičkom značenju te riječi, soc-realistički besprekorno organizovanom društvenom životu, već o naličju jednog velegrada i života u njemu, u kojem su ljudi otuđene, bezlične i uplašene individue.
Godina: 1978. | Trajanje: 14′

„Marko Perov“
Sadržaj:
Metaforična slika patrijarhalnog svijeta Živkovog rodnog podneblja. Čovjek sjedi u crnogorskim brdima pokraj kamenitog puta i gleda ljude koji prolaze, dok u ruci prelazi preko brojanice…
Godina: 1975. | Trajanje: 11′

08.06.Dokumentarni filmovi Živka Nikolića II
"Polaznik"
Sadržaj:
Priča o smrti, ali smrti kao jednoj svetkovini, jednoj velikoj svečanosti, što je čest ugao gledanja na taj vječiti odlazak u Crnu Goru.
Godina: 1973. | Trajanje: 17′

„Bauk“
Sadržaj:
Uništenje nerođeng djeteta koje je unaprijed proglašeno suvišnim. Na simboličan način ovdje je prikazan put ka bezdanju ženske materice - izvor nastanka ali i nasilne smrti. Sam ritual abortusa je gubitak sudbine u datom trenutku, prekid stvarnosti, povezanost sa mitskim bićima (vješticama, đavolima) i na koncu svojevrsna kletva jedne žene i ženskog roda u cjelini.
Godina:1974. | Trajanje: 14'

„Prozor“
Sadržaj:
Motiv pobune je tih, ali neskriven. Slikovitost je veoma upečatljiva: kadar žene, zagledane u voz koji nestaje u daljini, koji je jedino svjetlo na sizifovskoj padini njenog doma i porodice. Neizrečeni vapaj za slobodom iz “Prozora” biće anticipacija budućih, radikalnijih pobuna.
Godina:1976. | Trajanje: 16'

„Oglav“
Sadržaj:
Film sa snažnim alegorijskim kazivanjem. Priča o malom čovjeku, zapravo, sudbina magarca u dolapu je dosta slična sudbini tog malog, beznačajnog čovjeka koji cio život gleda na ostrvo.
Godina: 1977. | Trajanje: 11′

„Graditelj“
Sadržaj:
Junak ovog dokumentarnog filma živi u barakama na periferiji grada. On odlazi svaki dan na gradilište praveći nekim drugim ljudima dom.
Godina:1980. | Trajanje: 12′ 15”

„Biljeg“
Sadržaj:
Blizu bezvodnog crnogorskog sela je izgrađena hidroelektrana. Slika promašenih ulaganja kao metafora za izgubljene iluzije.
Godina:1981. | Trajanje: 12′

Vlatko Gilic
14.06. Dokumentarni filmovi Vlatka Gilića
„Moć“
Sadržaj:
Film o opijenosti pojmom moći i fantazmom hipnoze, u kojima se gubi osjećaj sopstvenog duha i tijela.
Godina: 1973. |Trajanje: 31’20”

„Ljubav“
Sadržaj:
Poema o ljubavi, jednostavna i svakidašnja. I otuda jedinstvena.
Godina:1972. | Trajanje: 24′ 30”

„Dan više“
Sadržaj:
“Dan više” je vizuelno i pjesničko remek-djelo, o tome za šta je sve čovjek kadar ne bi li doživio samo jedan dan života više…
Godina: 1972. | Trajanje: 10′ 30”

„In continuo“
Sadržaj:
Klanica, u kojoj je smještena radnja ovog filma, metaforičko je mjesto poprišta priče o nasilnoj ljudskoj prirodi.
Godina:1971. | Trajanje: 10′ 30”

„Zategni dele“
Sadržaj:
Dionica pruge Beograd – Bar, gradilište Lutovačke platije 19. avgusta 1969. godine. Dvoboj čovjeka i kamena. Čini se da je čovjek nemoćan, ali …
Godina: 1970. | Trajanje: 9′ 45”

„Nedelja“
Sadržaj:
Film prikazuje svakodnevicu običnih ljudi. Nedjelja je dan kada oni postaju igrači, svirači i performeri. Sebi daju vrijeme za igru i izlazak iz prostora koji ih guši svakog dana, u prirodu gdje su slobodni.
Godina: 1968. | Trajanje: 90′

Projekcije počinju u 20h.
Ulaz je slobodan.