Crnogorska
kinoteka

Crnogorska kinoteka osnovana je 2000. godine, sa primarnim ciljem prikupljanja i čuvanja crnogorskih filmova, filmova crnogorskih autora, te filmova proizvedenih u Crnoj Gori i o Crnoj Gori. U isto vrijeme, započeli smo formiranje kolekcije filmova koji su dio svjetskog filmskog nasljeđa. Osnovne aktivnosti kinoteke su prikupljanje i čuvanje filmova, kao i pratećeg filmskog materijala (koji čine predmeti koji pripadaju istoriji filma, fotografije, posteri, dokumentacija, reklamni materijali i drugo). Prikazivanjem filmova od umjetničkog, kulturnog, istorijskog i naučnog značaja, publici se pruža uvid u nacionalnu i svjetsku filmsku baštinu. Crnogorska kinoteka je otvorena za sve istraživače koji se bave istorijom i teorijom filma, studente filmskih škola i poklonike filma uopšte.
Najstariji materijal u posjedu Crnogorske kinoteke datira iz avgusta 1910. godine i odnosi se na proglašenje Crne Gore za Kraljevinu i krunidbene svečanosti na Cetinju. Kada je riječ o filmskom materijalu, u našem fondu čuva se sačuvan prolog filma “Voskresenja ne biva bez smrti” Vladimira Popovića, nastalog u Italiji 1922. godine. U procesu prikupljanja filmova koji se tiču Crne Gore, od posebnog je značaja saradnja sa drugim filmskim arhivima, kako iz regiona tako i iz drugih krajeva svijeta.

U prethodnim godinama, naročito nakon obnavljanja državnosti Crne Gore (2006. g.), čine se značajniji napori na uspostavljanju potrebne infrastrukture za kinematografsku djelatnost. Kao relativno novoj instituciji, Crnogorskoj kinoteci je potrebna znatna podrška u obezbjeđivanju kapaciteta za kvalitetan rad. Ministarstvo kulture je započelo izgradnju nove zgrade za naše potrebe, koja će se nalaziti u širem centru Podgorice. Projektom su predviđeni: bioskopska sala sa stotinak mjesta, depoi za čuvanje filmske trake, montažne sobe, biblioteka, media room, kancelarije. 2010. godine Crnogorska kinoteka je primljena u FIAF (Međunarodnu federaciju filmskih arhiva) i ACE (Evropsku asocijaciju kinoteka). Uz ograničene resurse, svoje ciljeve možemo ispuniti samo kroz kontinuiranu međunarodnu stručnu i tehničku saradnju.